main content

Privacy Statement

Q-PALL BV respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Q-PALL BV committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Q-pall BV duidelijkheid scheppen in hetgeen Q-pall BV met uw persoonlijke gegevens doet.

Als u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met:

Q-PALL BV

Taylorweg 2 

(Industrieterrein De Dubbelen 2935)

NL-5466 AE Veghel 

Nederland

Telefoon: +31 (0)413 355 100

Fax: +31 (0)413 353 077


Persoonlijke gegevens 

U kunt de Q-pall BV website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. De informatie die Q-pall BV op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Q-pall BV.

Q-pall BV zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden.


Bezoekers gegevens 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Q-pall BV website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.


Elektronische nieuwsbrieven 

U heeft op de Q-pall BV website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail of per post de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.


Hyperlinks 

De website van Q-pall BV bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Q-pall BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Q-pall BV: www.qpall.nl