main content

Carbon footprint

De uitstoot van broeikasgassen zijn van invloed op het klimaat op aarde, zowel op het land, in zee als in de lucht. Om een goed beeld van de milieu-impact van kunststof pallets te krijgen, werd besloten om de carbon footprint van deze producten te berekenen. Bij het bepalen van de carbon footprint worden de kooldioxide equivalenten die nodig zijn voor het vervaardigen van een pallet, uitgedrukt in kilogram (kg CO2 eq.), berekend. De meeste CO2 uitstoot komt voort uit de winning van grondstoffen, transport en de productie van eindfabricaten.


Naast de gebruikelijke beoordelingscriteria, zoals prijs en kwaliteit, is de carbon footprint steeds vaker een vereiste beslissingsparameter, door de klanten die producten met elkaar willen vergelijken. Ook zal Q-Pall de resultaten van de carbon footprint analyse gebruiken als nulmeting en uitgangspunt voor het verbeteren van de milieuprestaties van haar producten. Door strenge ontwerpdoelstellingen voor energie- en materiaalefficiëntie wil Q-Pall de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren. Er zijn Environmental Product Declaration (EPD) documenten beschikbaar voor alle typen kunststof pallets.